Colofon

Lekkerland Nederland B.V.

Ekkersrijt 7601 - 5692 HR Son

Postbus 128 - 5690 AC Son 

T 040-264 4400

F 040-264 4411


E-mail address for the service: klantenservice@lekkerland.nl

Kvk: 17097532

Btw nummer: NL805631185B01Auteursrechten

Het beeldmateriaal op deze website is eigendom van Lekkerland SE & Co. KG

Bij directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") is de firma Lekkerland niet aansprakelijk.

Lekkerland verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van de plaatsing van de hyperlinks, er op de via deze hyperlinks bereikbare websites geen illegale inhoud te herkennen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het copyright van deze hyperlink-sites heeft Lekkerland geen enkele invloed. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen Internetaanbod geplaatste links en verwijzen, alsmede voor gegevens van derden op de door Lekkerland opgemaakte sites. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die uit het gebruik van deze sites voortvloeien, is alleen de aanbieder van de sites aansprakelijk.

Lekkerland streeft er zoveel mogelijk naar om het copyright van alle publicaties in acht te nemen. Lekkerland behoudt het copyright voor alle openbaar gemaakte en door Lekkerland zelf opgemaakte objecten. Het verveelvuldigen of gebruik van deze publicaties is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Lekkerland niet toegestaan.

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid is een publicatie van Lekkerland. De ongeldigheid van gedeeltelijke bepalingen van deze uitsluiting tast de effectiviteit ervan niet aan. I.p.v. de ondoeltreffende bepaling of voor het opvullen van een hiaat in deze bepaling, dient een aangepaste regeling overeengekomen te worden die zoveel mogelijk overeenkomt met hetgeen de partijen wensten of volgens de betekenis en het doel van het contract gewenst zouden hebben, voor zover over het punt gedacht zou zijn. Indien de ongeldigheid berust op een prestatie of tijdsbepaling, dan treedt hiervoor de wettelijk toegestane maatstaf in de plaats.